Proje Portföy Gayrimenkul ve Proje Danışmanlığı Proje Satış Yönetmeni Görev Tanımı; 

 • Belirlenen satış stratejisi ve prensipleri doğrultusunda şirketin ürün ve hizmetlerinin satışının organize edilmesi ve gerçekleştirmesi
 • Satış ile ilgili tüm faaliyetleri geliştirmesi, planlanması, yürütülmesi ve kontrol edilmesi
 • Potansiyel müşteriler ile sürekli temas içerisinde olunması, izlenmesi ve satışın sonuçlandırılması için gerekli takibin yapılması
 • Mevcut müşteriler ile iyi ilişkileri sürdürerek müşteri portföyünü etkin kullanılması ve genişletilmesi
 • Ürünün müşteriye prezante edilecek forma getirilmesi, tanıtımının ve bilgilendirmenin yapılması
 • Satış öncesi ve sonrası raporların hazırlanmasının organizasyonu, yürütülmesi ve sonuçlandırılması
  Fiyatlandırma ve ödeme koşullarının belirlenmesi için gerekli kriterleri üst yönetime aktararak, fiyat stratejilerinin kararında etkin veya dolaylı olarak rol alınması
 • Satış sözleşmesi düzenlemesi ve ilgili satış bilgilerinin gerekli departmanlarla paylaşılması, bilgisayar ortamında saklanmasının sağlanması
 • Sahadan gelen bilgilerin yönetim ile paylaşılması ve satışı arttırıcı faaliyetlerin geliştirilmesi, organize edilmesi
 • Tüm pazar bilgilerine hakim olarak bu bilgilere dayalı satış stratejilerinin geliştirilmesinin sağlanması
 • 2. El Emlak Analiz raporunun hazırlanması, güncellenerek yönetime raporlanması
 • Rakip proje analizlerinin hazırlanması ve yönetime sunulması
 • Yönetim tarafından verilecek benzer görevleri yapmak
 • Çalışma saatlerinin etkin kullanılmasını sağlamak