Proje Portföy Gayrimenkul ve Proje Danışmanlığı Merkez Ofis Müşteri İlişkileri Yönetmeni Görev Tanımı; 

 • Müşterilerden  alınan verileri veritabanına kaydederek gizliliğini korumak
 • Gelen müşteriyi karşılamak, güleryüzlü olmak, mecbur kalmadığı müddetçe görev yerini terketmemek
 • Gelen müşterinin 2. El Satış temsilcilerine yönlendirilmesi hususunda hakkaniyeti sağlayarak görüşme yapılmasını sağlamak
 • Bağlı bulunduğu birimin  iç ve dış görüşmelerini düzenleyerek, yetkililerle yapılması gerekli görülen (kişi veya grupların) görüşmelerini, yönetimin zaman ve iş durumlarını da dikkate alarak planlamak, görüşmeleri yürütmek
 • Yöneticinin yazılı ve sözlü direktiflerinin ilgili kişi ve birimlere iletilmesini sağlamak
 • Büro makinelerini kullanmak
 • Telefon görüşmelerini idare etmek
 • Gelen faksları gelen bölüm / kişilere iletmek, gidecek olanları da ilgili yerlere göndermek
 • Personelin sicil kayıtları ve dosyalarını düzenli bir şekilde tutmak, personel ile ilgili olayları zamanında sicil kayıtlarına geçirmek, dosyalamak, gerektiğinde ilgililere bilgi vermek
 • İmza ve havale edilen yazı ve dosyalan ilgili birim ve kişilere göndererek izlemek, gerekli olanların giriş-çıkış kayıtlarını tutmak, arşivlemek
 • Gelen ve giden kargoların işlemlerini ve takibini yapmak ve ilgili birimlere gerekli bilgileri vermek, gerektiğinde kargoların durum bilgisini kontrol etmek
 • Bulunduğu Ofisin kırtasiye, demirbaş, temizlik v.b. büro hizmetlerinin yapılmasını sağlamak
 • Ofis içinde kullanılan cihazların  bakımından sorumlu  olmak, gerektiğinde aksaklığın giderilmesini sağlamak
 • Yönetim tarafından verilecek benzer görevleri yapmak
 • Çalışma saatlerinin etkin kullanılmasını sağlamak