Görev Tanımı : Şirket menfaatleri doğrultusunda, tüm bölüm şube ve birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde denetlemek ile ilgili raporları Yönetim toplantılarında  sunmak.

Sorumlulukları ve Yetkileri :

  • Birimler arası koordinasyonu sağlamak ve sektör ile ilgili hedef ve politikalarının belirlendiği üst düzey toplantılara katılmak.
  • Bağlı bulunan Koordine görev yapan personel arasında işbirliği, eşgüdüm ve yardımlaşma sağlanabilmesi için yönlendirici olmak.
  • Bağlı bulunan Proje Sahiplerine iş tanımında yer alan görevlerin firma hedef ve politikası doğrultusunda yaptırılmasını ve koordinasyonu sağlamak.
  • Firma ile ilgili genel istek ve direktiflerini mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
  • Şirketin rutin işlemleriyle ilgilenmek.
  • Gerekli personel eğitimlerini koordine etmek.